Najważniejsze informacje

III filar daje możliwość dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego. Na wysokość przyszłej emerytury mają także wpływ prywatne oszczędności odprowadzane dobrowolnie.

Pracownicze Programy Emerytalne

Dobrowolna forma grupowego oszczędzania na emeryturę, organizowana przez pracodawcę przy współudziale pracowników.

Indywidualne Konto Emerytalne

Forma indywidualnego dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru, powiązana z ulgami podatkowymi.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Forma indywidualnego dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru, powiązana z ulgami podatkowymi.

Porównanie IKE/IKZE

Najważniejsze różnice między Indywidualnym Kontem Emerytalnym a Indywidualnym Kontem Zabezpieczenia Emerytalnego.

Statystyka

Liczba założonych kont i programów. Wartość zgromadzonych środków. Gdzie można założyć konto IKZE, a gdzie IKE?

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania, wyjaśnienie dodatkowych wątpliwości. Dział uzupełniany na bieżąco.