Porównanie IKE/IKZE

Najważniejsze różnice między Indywidualnym Kontem Emerytalnym a Indywidualnym Kontem Zabezpieczenia Emerytalnego

Limit wpłat
IKE IKZE
Roczny limit wpłat nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Roczny limit wpłat nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.
W 2015 roku limit wpłat wynosi 11 877 zł.  W 2015 roku limit wpłat wynosi 4 750,80 zł.

 

Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych
IKE IKZE

Na wniosek oszczędzającego, po ukończeniu przez niego 60 lat lub po nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 lat oraz spełnieniu dodatkowego warunku:

  • dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych
  • dokonania ponad połowy wartości wpłat ale nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty

Na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem:

  • dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych

 

Sposób dokonywania wpłat
IKE IKZE

Możliwość dopasowania częstotliwości i wysokości wpłat na rachunek do swoich możliwości i preferencji.

Możemy:

  • wpłacić cały roczny limit za jednym razem
  • rozbić limit na regularne miesięczne wpłaty 
  • rozbić limit na nieregularne wpłaty

Możliwość dopasowania częstotliwości i wysokości wpłat na rachunek do swoich możliwości i preferencji.

Możemy:

  • wpłacić cały roczny limit za jednym razem
  • rozbić limit na regularne miesięczne wpłaty 
  • rozbić limit na nieregularne wpłaty

 

Opodatkowanie wypłaty
IKE IKZE
brak Wypłata podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 10 %

 

Korzyści podatkowe
IKE IKZE

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych.

Zwolnienie z podatku dochodowego dochodów z tytułu oszczędzania na IKE, uzyskanych w związku z gromadzeniem i wypłatą środków, a także wypłatą transferową do PPE, pod warunkiem gromadzenia oszczędności na jednym IKE.

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych.

Wpłaty w danym roku podatkowym można odliczyć od podstawy opodatkowania.
Zwolnienie z podatku dochodowego wypłat transferowych zgromadzonych środków pomiędzy instytucjami finansowymi prowadzącymi IKZE, na IKZE osoby uprawnionej.

 

Wcześniejszy zwrot środków
IKE IKZE

W całości lub w części („częściowy zwrot”).

Taki zwrot wiąże się z koniecznością zapłacenia 19% podatku od dochodów kapitałowych, tak jak w przypadku innych lokat.

W całości, brak „częściowego zwrotu”.

Taki zwrot podlega jednak wyższemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym – stawki według skali podatkowej.

 

Dziedziczenie
IKE IKZE

Oszczędności w całości dziedziczone.

Nie płacimy podatku od spadków i darowizn.

Osoby dziedziczące środki z innego IKE mogą je przenieść na własne konto w trzecim filarze lub od razu wypłacić i nie płacą z tego tytułu podatku dochodowego.

Oszczędności w całości dziedziczone.
Nie płacimy podatku od spadków i darowizn.
Osoby dziedziczące środki z IKZE będą musiały zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w stawce 10%.
W przypadku przeniesienia wartości spadku na własne konto w trzecim filarze spadkobierca nie zapłaci 10% podatku ryczałtowego (IKZE).