Korespondencję prosimy kierować na adres:

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

ul Nowogrodzka 1/3/5

00‐513 Warszawa

e‐mail: info@mrpips.gov.pl

 

Informacja dla Obywatela w MRPiPS: 222-500-108

Informacja dla Obywatela w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 222-500-115

 

FAX do Biura Ministra: 22‐661‐13‐36

 

Godziny pracy urzędu:  poniedziałek-piątek 8.15 – 16.15