Decyzja o przejściu na emeryturę jest indywidualnym wyborem, ale aby go świadomie dokonać pomocne są dokładne kalkulacje. Powołani w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych doradcy emerytalni oraz dostępny kalkulator emerytalny umożliwią na bieżąco wyliczenie emerytury i podjęcie decyzji
o okresie przedłużenia aktywności zawodowej, po osiągnięciu wieku emerytalnego.

 

Placówki ZUS

Od 3 lipca 595 doradców w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych udziela informacji dotyczących przechodzenia na emeryturę i tego, jak zmieni się jej wysokość, jeśli uprawnieni do niej będą pracować jeszcze przez kolejne miesiące lub lata. Korzystając z kalkulatora emerytalnego, pomogą oni w wyliczeniu wysokości przyszłego świadczenia. Wskażą również zainteresowanym, o ile wzrośnie ich emerytura w przypadku podjęcia decyzji o przedłużeniu aktywności zawodowej.

 

Kalkulator online

Wysokość przyszłej emerytury można oszacować samodzielnie dzięki kalkulatorom emerytalnym, udostępnionym na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kalkulator emerytalny pozwala określić wysokość emerytury na nowych i dotychczasowych zasadach. Daje również możliwość ustalenia wysokości nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz obliczenia wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę na dotychczasowych zasadach.