Podstawowe informacje

System zdefiniowanej składki – im dłużej pracujesz, tym większą masz emeryturę. I filar, II filar i III filar. Emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i okresowa emerytura kapitałowa.

Kalendarium zmian w systemie

Najważniejsze daty w 2014/2015 r. związane z ostatnimi zmianami w systemie emerytalnym przedstawione w perspektywie czasowej.

Reforma systemu z 1999 r.

Charakterystyka nowego systemu emerytalnego. Zamiana zdefiniowanego świadczenia na zdefiniowaną składkę. Im dłużej pracujesz, tym większą masz emeryturę.

Składka emerytalna

Informacje o tym, ile wynosi, gdzie i w jakiej części trafia składka emerytalna.

Stary system emerytalny

System zdefiniowanego świadczenia, w którym wysokość emerytury zależała od wysokości zarobków z wybranych lat pracy i okresu podlegania ubezpieczeniom.

Suwak bezpieczeństwa

Dzięki stopniowemu przenoszeniu, w roku przejścia na emeryturę, wszystkie środki będą w ZUS, który będzie nam wypłacał dożywotnią, każdego roku waloryzowaną emeryturę.

Waloryzacja/Stopa zwrotu

Nasze składki emerytalne zgromadzone w ZUS – aby nie traciły na wartości w czasie – podlegają waloryzacji. W OFE kapitał jest powiększany o zyski z inwestycji lub pomniejszany o poniesione straty.

Wiek emerytalny

Sprawdź kiedy przejdziesz na emeryturę. Dowiedz się o emeryturze częściowej.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania, wyjaśnienie dodatkowych wątpliwości. Dział uzupełniany na bieżąco.