Kalendarium zmian w systemie

Najważniejsze daty w 2014/2015 r. związane z ostatnimi zmianami w systemie emerytalnym przedstawione w perspektywie czasowej.

ZUS OFE
Luty 2014
 

3 lutego 2014 r.
Umorzenie 51,50% jednostek zapisanych na rachunku każdego członka OFE.

Kwiecień 2014

od 1 kwietnia
Przyjmowanie oświadczeń o przekazywaniu składek do OFE.

 

Maj 2014
30 maja 2014 r.
Informacja o obowiązku przekazania całości środków za osoby niepobierające EOK wskutek zawieszenia.

30 maja 2014 r.
Przekazanie środków zgromadzonych na rachunkach osób pobierających EOK.

Czerwiec 2014
 

12 czerwca 2014 r.
Przekazanie środków za osoby niepobierające EOK
wskutek zawieszenia.

Llipiec 2014
do 31 lipca 2014 r.
Koniec przyjmowania oświadczeń o przekazywaniu składek do OFE.

 

Październik 2014
31 października 2014 r.
Informacja o obowiązku przekazania środków za osoby w wieku niższym o 10 lat od wieku emerytalnego.

31 października 2014 r.
Informacja o liczbie umorzonych jednostek rozrachunkowych.

Listopad 2014
 

do 12 listopada 2014 r.
Przekazanie środków zgromadzonych na rachunku członka OFE za osoby w wieku niższym o 10 lat od wieku emerytalnego.

Marzec 2015

Zaewidencjonowanie na subkoncie w ZUS środków pochodzących z umorzenia 51,50% jednostek zapisanych na rachunku kazdego członka OFE.