Najważniejsze informacje

Od 1 kwietnia do 31 lipca obecni członkowie OFE mają możliwość zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS.

Oświadczenie członka OFE

Składają je osoby, które chcą aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE. Osoby, które chcą aby ich składka trafiała do ZUS, nie składają oświadczenia.

Reforma OFE

Reforma z 2013 r. wprowadził istotne zmiany w systemie emerytalnym. Nie zmieniła jednak zasady zdefiniowanej składki wprowadzonej w 1999 r., a jedynie dokonała gruntownej przebudowy OFE.

Podział składki

Gdzie obecnie trafia moja składka emerytalna? Gdzie trafi jak wybiorę OFE? A gdzie jak wybiorę ZUS?

Okienka transferowe

Tegoroczny wybór, czy chcemy odkładać na emeryturę w ZUS i OFE, czy tylko w ZUS, nie będzie ostateczny. Ponownie będziemy mogli zdecydować w 2016 r., a potem co 4 lata.

Dziedziczenie

Środki zgromadzone na subkoncie w ZUS podlegają dziedziczeniu tak samo, jak środki z OFE. Ubiegłoroczna reforma nie zmieniła zasad dziedziczenia.

Polityka inwestycyjna OFE

Od 2014 r. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe. Teraz większą część aktywów będą przeznaczać na zakup akcji i obligacji korporacyjnych.

Obniżenie opłat

Od początku roku OFE mogą pobierać maksymalnie 1,75% składki jako opłatę. Wcześniej było to nawet 10%.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania, wyjaśnienie dodatkowych wątpliwości. Dział uzupełniany na bieżąco.