Najważniejsze informacje

Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. członkowie OFE mogli zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS. Zgodnie z przepisami ustawy obowiązek przekazywania skłądki do OFE wygasł z końcem czerwca 2014 r.

Wszyscy członkowie OFE mieli 4 miesiące na decyzję, czy chcą, aby część składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS. Ubezpieczeni mogli dokonać takiego wyboru po raz pierwszy.Wcześniej część składki była obligatoryjnie  przekazywana OFE, a wybór ubezpieczonego ograniczał się jedynie do wyboru konkretnego OFE, choć w praktyce zdecydowana większość osób (w ostatnich latach nawet ok. 80%) trafiała do funduszu w drodze losowania.

Ważne! Niezależnie od wyboru – tak jak dotychczas – większa część składki trafia na indywidualne konto  oraz subkonto w ZUS. Wybór dotyczył części przyszłej składki (2,92% podstawy jej wymiaru – ok. 1/7 składki emerytalnej). Niezależnie od decyzji dotyczącej przyszłej składki, pozostałe (po umorzeniu 3 lutego 2014 r. 51,5% jednostek rozrachunkowych) środki na rachunku w OFE nadal będą inwestowane przez fundusz.

Osoby, które chciały, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, musiały w okresie od 1 kwietnia do dnia 31 lipca 2014 r. złożyć w ZUS oświadczenie o dalszym przekazywaniu składki do OFE.

Oświadczenie można było złożyć:

  • osobiście, bezpośrednio w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS (wykaz adresów na zus.pl) 

  • listownie, oświadczenie można było przesłać do każdej jednostki terenowej ZUS,

  • w formie elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE) –  pue.zus.pl, przy czym:

    • po zalogowaniu można było wypełnić oświadczenie i wysłać je przez Internet,
    • bez zalogowania można je było wypełnić i wydrukować w urzędomacie w wybranych placówkach ZUS (wykaz 157 placówek na zus.pl)

 

Składki osób, które nie zadeklarowały przekazywania przyszłej składki do OFE są ewidencjonowane na indywidualnym subkoncie w ZUS. 

tabele_porownanie-skladek

Dokonany wybór nie będzie ostateczny. Dowiedz się więcej o okienkach transferowych.