Obniżenie opłat

Od początku 2014 roku OFE mogą pobierać maksymalnie 1,75% składki jako opłatę. Wcześniej było to nawet 10%.

Na samym początku funkcjonowania OFE (czyli od 1999 r.) ustawa nie określała górnego limitu opłaty, jakie OFE mogą pobierać od przekazywanych im składek emerytalnych. Dlatego niektóre OFE pobierały nawet 10% składki emerytalnej jako opłatę, stąd na emeryturę odkładaliśmy tylko 90% tego, co trafiało do OFE. Dopiero w 2004 r. został wprowadzony zapis, który ustawowo ograniczył wysokość opłaty pobieranej przez OFE do maksymalnie 7% składki emerytalnej. Obecny rząd obniżył ten limit do 3,5% od 2009 r., a od początku 2014 roku OFE mogą pobierać maksymalnie 1,75% składki emerytalnej jako opłatę.

 

Obniżenie opłat na rzecz OFE