Oświadczenie członka OFE

Składały je osoby, które chciały, aby część ich składki emerytalnej była nadal przekazywana do OFE. Osoby, które chciały, aby ich składka była ewidencjonowana wyłącznie na subkoncie w ZUS, nie składały oświadczenia.

Sprawdź kiedy przejdziesz na emeryturę.

Dowiedz się więcej o „suwaku bezpieczeństwa”.

Osoby, które chciały, aby część ich składki emerytalnej była przekazywana do OFE, musiały w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 lipca 2014 r. złożyć w ZUS oświadczenie o jej dalszym przekazywaniu do OFE.

UWAGA! zgodnie z przepisami, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, ubezpieczony podpisując oświadczenie, potwierdzał jednocześnie, że zapoznał się z informacją o powszechnym systemie emerytalnym oraz z informacją dotyczącą poszczególnych otwartych funduszy emerytalnych.

Oświadczenie członka OFE o przekazywaniu składki do OFE

Informacja dotycząca powszechnego systemu emerytalnego

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych

Informacje publikowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, dotyczące konkretnych otwartych funduszy emerytalnych, sporządzane są przez te podmioty. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Finansów nie ponoszą odpowiedzialności za treść publikowanych w tym zakresie informacji.

Osoby, które chciały, aby ich składka w całości trafiała do ZUS (na indywidualne konto i na subkonto) nie musiały składać oświadczenia. Ich przyszłe składki, począwszy od lipca 2014 r. ewidencjonowane były na subkoncie w ZUS.