Podział składki

Gdzie trafia moja składka emerytalna? Gdzie trafia, jeśli  podjąłem decyzję o przekazywaniu składki wyłącznie na subkonto w ZUS? A gdzie, jeżeli podjąłem decyzję o przekazywania składki na rachunek w OFE?

tabele_podzial-skladki