Czy środki gromadzone w OFE będą mogły być dziedziczone?

Zarówno środki gromadzone w OFE, jak i na subkoncie w ZUS, podlegają dziedziczeniu.

Na czym polegała reforma OFE?

Główne założenia reformy z 1999 r. polegające na zastąpieniu systemu o zdefiniowanym świadczeniu systemem o zdefiniowanej składce zostały zachowane. Jednak wprowadzone wówczas OFE (II filar) okazały się bardzo kosztowną i nieefektywną częścią systemu emerytalnego, która wymagała gruntownej przebudowy.
Dlatego w ramach reformy z 2013 r. z OFE do ZUS przeniesione zostały obligacje skarbowe (tzw. likwidacja części obligacyjnej OFE) i wprowadzona została dobrowolność udziału w OFE. Dodatkowo obniżone zostały opłaty pobierane przez PTE (instytucje finansowe zarządzające OFE), a także wprowadzony został, tzw. suwak bezpieczeństwa.

Zostało mi 7 lat do emerytury. Czy mnie też dotyczy wybór?

Wyboru dokonują jedynie obecni członkowie OFE, którym zostało więcej niż 10 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. Sprawdź kiedy przejdziesz na emeryturę.

By zapewnić bezpieczeństwo i ochronę wartości środków zgromadzonych w OFE, został wprowadzony tzw. suwak bezpieczeństwa, który zakłada, że 10 lat przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego środki zgromadzone na koncie członka OFE będą stopniowo przekazywane każdego miesiąca do ZUS i zapisywane na indywidualnym subkoncie ubezpieczonego. Od miesiąca, w którym uruchomiony zostaje suwak bezpieczeństwa ZUS zaprzestaje odprowadzania składek do OFE.

Kto ma możliwość wyboru?

Wyboru mogą dokonać obecni członkowie OFE, którym zostało więcej niż 10 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Jak będzie dzielona składka, jeśli przeniosę się do ZUS?

W przypadku decyzji ubezpieczonego o pozostawieniu całej składki w ZUS, składka emerytalna (19,52%) będzie dzielona w następujący sposób:

  • 12,22% trafi na indywidualne konto ubezpieczonego w ZUS (I filar),
  • 7,3% trafi na indywidualne subkonto ubezpieczonego w ZUS (II filar) i będzie podlegać dziedziczeniu na takich samych zasadach jak w OFE.

Jak będzie dzielona składka emerytalna, jeśli pozostanę w OFE?

W przypadku decyzji o przekazywaniu części składki do OFE, składka emerytalna (19,52%) będzie dzielona w następujący sposób:

  • 12,22% trafi na indywidualne konto ubezpieczonego w ZUS (I filar),
  • 4,38% trafi na indywidualne subkonto ubezpieczonego w ZUS (II filar) i będzie podlegać dziedziczeniu na takich samych zasadach jak w OFE,
  • 2,92% trafi do OFE (II filar).

Czym różnią się warianty „wybieram ZUS" i „wybieram OFE"?

Niezależnie od podjętej decyzji w sprawie przyszłej składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana jest składka w stałej wysokości 19,52% podstawy wymiaru składki. Od podjętej decyzji zależy jedynie podział składki emerytalnej. Jeśli „wybiorę ZUS” to cała moja składka będzie trafiać do ZUS na indywidualne konto (I filar) i indywidualne subkonto (II filar, składki dziedziczone na takich samych zasadach jak w OFE), a jeśli „wybiorę OFE” to moja składka emerytalna będzie trafiać w większości do ZUS (85% składki), a w części do OFE (15% składki).

Czy moja emerytura, w związku z wprowadzonymi zmianami będzie wyższa?

O wysokości przyszłej emerytury będzie decydować to, ile lat pracujemy (czyli jak długo płacimy składki) i to, jaka jest wysokość naszego wynagrodzenia (ponieważ składka emerytalna uzależniona jest od wysokości naszego wynagrodzenia). Suma zgromadzonych składek , w momencie przejścia na emeryturę, dzielona jest przez przewidywaną dalszą długość życia (wyrażoną w miesiącach) – tak wyliczana jest emerytura w systemie zdefiniowanej składki, który obowiązuje w Polsce od 1999 r.
Widać prostą zależność – im dłużej pracujemy, tym większą mamy emeryturę. Wprowadzone zmiany nie mają znaczącego wpływu na wysokość przyszłej emerytury, ponieważ stopa zwrotu z OFE i z ZUS kształtuje się na podobnym poziomie.

Przeprowadzona reforma ma zasadnicze znaczenie dla stanu naszej gospodarki, który przekłada się na poziom życia wszystkich obywateli, w tym wysokość emerytur. OFE powodują wzrost długu publicznego, a im wyższy dług publiczny, tym większe prawdopodobieństwo podwyżki podatków w przyszłości, a także obniżenie wiarygodności Polski, ratingu, a w konsekwencji wyższe koszty kredytu, co zawsze niekorzystnie odbija się na wzroście gospodarczym kraju.

W jaki sposób i gdzie mam zgłosić swoją decyzję dotyczącą wyboru opcji ZUS lub ZUS+OFE?

Osoby, które chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE muszą w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 lipca 2014 r. złożyć w ZUS oświadczenie o dalszym przekazywaniu składki do OFE. Oświadczenie można złożyć pisemnie (osobiście, listownie) lub przez Internet (na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ). Jeśli nie złożymy oświadczenia, nasze składki w całości pozostaną w ZUS (na indywidualnym koncie w I filarze i na subkoncie).

Gdzie znajdę oświadczenie o pozostaniu w OFE?

Oświadczenie dostępne jest w zakładce Oświadczenie członka OFE, w oddziałach ZUS oraz na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego oraz ZUS-u.

Co z tymi, którzy - urodzeni przed 1968 r. - mieli wybór, czy iść do ZUS czy OFE?

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r. miały możliwość wyboru, czy podzielić składkę między Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarty fundusz emerytalny. Obecnie mogą swój wybór potwierdzić lub, jeśli w ciągu tych 15 lat rozczarowały się OFE, pozostawić całą składkę w ZUS.

Na czym polegają „okienka transferowe"?

Każdy członek OFE będzie mógł w okresie kwiecień – lipiec 2014 r. złożyć oświadczenie o dalszym przekazywaniu składek do OFE. W przypadku niezłożenia oświadczenia, przyszła składka ubezpieczonego zostanie przeniesiona do ZUS. Ponowny wybór będzie możliwy podczas „okienka transferowego” w 2016 r. Następne takie okienka będą co cztery lata.

Czy decyzja co do miejsca odprowadzania składek (ZUS lub OFE) będzie jednorazowa i ostateczna? Czy w wariancie OFE będzie można zmieniać fundusz?

Za pierwszym razem na wybór będą 4 miesiące ( kwiecień – lipiec 2014 r.), swoją decyzję będzie można zmienić w 2016 r., a później – już systematycznie co cztery lata. Osoby, które „pozostaną w OFE” będą mogły – tak jak teraz – wybrać konkretny fundusz, do którego będzie trafiać ich przyszła składka, jak również zmieniać „swoje” OFE w przyszłości.

Dlaczego otwarte fundusze emerytalne nie mogą reklamować się w mediach?

Zgodnie z ustawą wprowadzającą zmiany w funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych (OFE) od 14 stycznia do 31 lipca 2014 r. zabroniona jest reklama zawierająca informacje o OFE lub informacje sugerujące, że reklama odnosi się do funduszy. Zakaz ten ma na celu ochronę interesów ubezpieczonego, który nie powinien dokonywać wyboru pod presją reklamy, która z definicji ma zachęcić do określonego zachowania, a nie dostarczyć obiektywnej informacji.  Decyzja dotycząca emerytalnej przyszłości powinna być podjęta przez ubezpieczonych wyłącznie w oparciu o obiektywne i racjonalne przesłanki.

Jednocześnie warto podkreślić , że wywiady, komentarze eksperckie, artykuły, audycje dotyczące otwartych funduszy emerytalnych – niemające charakteru reklamy – nie są zabronione przepisami prawa.

Czego dotyczy wybór?

Cała składka emerytalna wynosi 19,52% podstawy wymiaru składek (czyli naszej „pensji brutto”). Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. możemy zdecydować, czy chcemy, aby część składki emerytalnej (2,92%) trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS. Reszta składki – tak jak do tej pory – będzie trafiać do ZUS.